Jesteś tutaj: Home

23 lutego - Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją

  23 lutego - Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją - wyróżnione prace. 2b68f405-7ec7-4415-90ba-ae1f259fd026
Gratulujemy!
Czytaj więcej...

Creative Learning Online - Web and Network

ZSE w Bolesławcu został zaproszony przez BOK-MCC w Bolesławcu do realizacji projektu z partnerami z Czech, którego głównym celem jest kreatywne podejście do nauki zdalnej. Wspólnie z innymi beneficjentami mamy wdrażać kreatywne rozwiązania w edukacji online. Mimo że  mamy wiele interesujących pomysłów, np. Siłownię intelektualną, Eksperyment ELIT, Warsztaty prac codziennych, Grupę wsparcia RAZEM, zdajemy sobie sprawę, że żadna forma wsparcia nie zastąpi kontaktu na żywo z drugim człowiekiem. Jednak warto dzielić się doświadczeniami, wdrażać dobre praktyki w nauce zdalnej, która umożliwi uczniom Elektronika wychodzenie poza schemat. Musimy dać im możliwość odkrywania samych siebie i odkrywania innych, bo znaczenie wspólnoty (społeczności szkolnej) może ulec w dzisiejszych czasach dewaluacji. Liczymy na to, że uczestnictwo w projekcie CLOWN przez młodzież ZSE wyzwoli w uczniach innowacyjność oraz chęć wprowadzenia takich zmian, które otworzą i uwrażliwią ucznia na nauczyciela a nauczyciela na potrzeby ucznia.

 ZSE 226 Easy-Resize.com

 

ZSE 227 Easy-Resize.com

XXXI Olimpiada Teologii katolickiej

Relacja z przebiegu etapu diecezjalnego

2 marca 2021 roku odbył się etap diecezjalny XXXI Olimpiady Teologii Katolickiej. Wzięło w nim udział 22 uczniów z 11 szkół średnich w naszej diecezji. Organizatorem tegorocznej edycji, przebiegającej pod hasłem: Kim jestem? Chrześcijańskie spojrzenie na człowieka, jest Archidiecezja Poznańska. Ze względu na trwającą pandemię uczestnicy wzięli udział w Olimpiadzie online.

Laureatem Olimpiady został, zajmując II miejsce: Adam Tyniec – uczeń klasy II Tg; katecheta przygotowujący: p. Adrian Kos

Zwycięzca będzie reprezentować naszą diecezję na etapie ogólnopolskim, który odbędzie się również online.

Gratulujemy Adamowi, a Katechecie dziękujemy za pomoc w przygotowaniu do Olimpiady.

Laureaci VI edycji międzyszkolnego konkursu z języka niemieckiego "Deutsch mal anders. Die Stadt ist dafür bekannt"

Oto laureaci VI edycji konkursu Deutsch mal anders, zorganizowanego przez Zespół Szkół Elektronicznych. Celem była popularyzacja wiedzy o ciekawych miastach z obszaru niemieckojęzycznego oraz zachęcanie uczniów do kreatywnych działań artystycznych. Do konkursu zostali zaproszeni uczniowie klas 7 i 8 szkół podstawowych. Zadanie konkursowe IV edycji nosiło nazwę Diese Stadt ist dafür bekannt i polegało na oryginalnym przestawieniu legend, tradycji, kultury wybranego miasta z obszaru niemieckojęzycznego. Tegoroczna edycja miała formę on-line.

Komisja w składzie: Kamilla Dudek – nauczyciel języka niemieckiego, Olga Markiewicz - nauczyciel języka niemieckiego, Mariola Szczęch – nauczyciel języka polskiego oceniała przede wszystkim interpretację wybranego motywu, kompozycję, wykorzystane techniki pracy oraz samodzielność w wykonaniu pracy.

Organizatorzy konkursu gorąco dziękują wszystkim uczestnikom, gratulują zdobytych nagród i wyróżnień. Możecie być z siebie z dumni. Podziękowania należą się również nauczycielom, którym udało się zachęcić uczniów do pracy dodatkowej, co było niełatwym zadaniem w czasach zdalnego nauczania.

W sprawie odbioru dyplomów i nagród organizatorzy skontaktują się z nauczycielami.

Oprac. Kamilla Dudek

Czytaj więcej...

Deklaracja dostępności

Oświadczenie w sprawie dostępności

Zespół Szkół Elektronicznych im. Ignacego Domeyki w Bolesławcu zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zse.boleslawiec.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej zse.boleslawiec.pl.

Data publikacji strony internetowej: 01.09.2010

Data ostatniej dużej aktualizacji: 10.04.2013

​Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

  • część plików PDF nie jest dostępnych cyfrowo (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury lub są skanami dokumentów),
  • część opublikowanych infografik nie posiada opisu alternatywnego lub alternatywnej wersji danych,
  • część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, nie są one jednak wykorzystywane do realizacji bieżących zadań,
  • dostępne są linki, których tytuł jest taki sam jak treść linku,
  • występuje w pełni wyjustowany tekst.

​​Oświadczenie w sprawie dostępności sporządzono dnia 30.03.2021 r. Oświadczenie przygotowano na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu 30.03.2021 r.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

​W przypadku problemów z dostępnością cyfrowej dla osób niepełnosprawnych strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Łukasz Hałat, adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: +48 75 649 45 60 (od pon. do pt. w godz. 9:00-13:00). Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

​Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

​Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Placówka nie zapewnia dostępności tłumacza języka migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

​​W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. ​Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek szkoły: Zespół Szkół Elektronicznych im. Ignacego Domeyki w Bolesławcu

ul. H. i W. Tyrankiewiczów 2, 59-700 Bolesławiec

Do budynku prowadzą dwa wejścia od ulicy H. i W. Tyrankiewiczów i jedno wejście ewakuacyjne – tylne, od strony boiska, czyli od ul. Górników. Budynek składa się z 4 kondygnacji. Na wszystkie piętra prowadzą schody lub pojedyncze schodki. Budynek nie posiada windy. Szkoła posiada schodołaz na potrzeby osób poruszających się na wózku. Sekretariat znajduje się na I piętrze po lewej stronie.

Drzwi do klas umożliwiają wjazd wózkiem inwalidzkim. W przyziemi budynku znajduje się 1 toaleta dla niepełnosprawnych. Ciągi komunikacyjne nie posiadają odpowiedniej szerokości. Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynku ZSE nie ma pętli indukcyjnych.

Sala gimnastyczna: ul. Bielska 13a, 59-700 Bolesławiec

Do budynku prowadzą dwa wejścia główne. Budynek bez schodów. Ciągi komunikacyjne nie mają odpowiedniej szerokości. Nie ma toalet przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. Nie ma miejsc parkingowych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Na sali nie ma pętli indukcyjnych.

Laboratoria szkolne: ul. Tyrankiewiczów 11, 59-700 Bolesławiec (budynek I Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Broniewskiego w Bolesławcu)

Do budynku prowadzi jedno, główne wejście. Do budynku można wejść od strony ul. H. i W. Tyrankiewiczów oraz ul. Bielskiej. Budynek składa się z 4 kondygnacji. Na ostatnim piętrze znajdują się laboratoria szkolne. Budynek nie posiada windy. Drzwi do klas umożliwiają wjazd wózkiem inwalidzkim. Nie ma toalety dla niepełnosprawnych. Budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynku ZSE nie ma pętli indukcyjnych.

 

Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją

Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją

202102-odwzd1

– święto obchodzone 23 lutego, ustanowione przez Ministerstwo Zdrowia i obchodzone od 2001 roku. Według danych Światowej Organizacji Zdrowia, depresja jest czwartą najpoważniejszą chorobą na świecie i jedną z głównych przyczyn samobójstw. Celem obchodów dnia walki z nią jest upowszechnienie wiedzy na temat depresji i innych zaburzeń z nią związanych, szerzenie wiedzy w zakresie depresji oraz uświadomienie społeczeństwu, że nie jest to stan, który mija, ale choroba, którą trzeba leczyć.
Co roku obchodzimy ten dzień przyglądając się różnym obliczom depresji i spoglądając na nią pod różnym kątem - edukując w zakresie jej objawów, znaczenia bliskości w depresji, mówiąc o tym jak przywrócić kolory w depresji i powiedzieć NIE anhedonii, informując jak ją można wyleczyć, jak być blisko z osobą pogrążoną w tej chorobie czy też rozmawiając o nastoletniej depresji i jej niewidzialnym odcieniu oraz znikających dzieciach.
W tym roku Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją będzie miał SREBRNY ODCIEŃ DEPRESJI. Będziemy mieli okazję przyjrzeć się naszym seniorom-babciom, dziadkom, ale też sobie nawzajem.
Od początku w ramach kampanii prowadzonych jest szereg aktywności i działań edukacyjnych mających na celu pomoc osobom chorym na depresję i im najbliższych, a także każdej osobie, która potrzebuje wsparcia lub szuka informacji o chorobie.
W ramach kampanii:
• Przez cały rok działa Antydepresyjny Telefon Forum Przeciw Depresji czynny w każdą środę i czwartek w godz. 17:00-19:00
• Forum na stronie Internetowej: forum przeciw depresji, moderowane przez psychiatrę.
Odbywają się również:
• Bezpłatne konsultacje psychiatryczne i psychologiczne
• Dni Otwarte z bezpłatnymi wykładami edukacyjnymi na temat depresji z udziałem ekspertów z dziedziny psychiatrii i psychologii
• Czat z lekarzem psychiatrą

202102-odwzd2

Depresja może dotknąć każdego. Bez względu na wiek, wyniki w nauce, popularność, czy też…. liczbę znajomych na Facebooku.
U nas w szkole rozpoczął się cykl spotkań online na temat depresji.

Lista osób nagrodzonych w konkursach DBI 2021

Zapraszamy do odbióru nagród w sekretariacie ZSE.

Konkurs plastyczny szkoły podstawowe
1 Weronika Pryka SP Tomaszów
2 Marcin Modzelewski SP4
3 Venessa Markiewicz SP4

Konkurs Quiz (test) szkoły podstawowe
1 Oliwier Skorupiński SP1
2 Jakub Taracha SP1
3 Dawid Mrozik SP1

Konkurs plastyczny ZSE
1 Mateusz Rychlicki, kl. 1PG
2 Hubert Fila, kl. 1PG
3 Przemysław Biernat, kl. 1T
Wyróżnienie - Julia Czeczko, kl. 2Tg
Wyróżnienie - Krzysztof Marecki, kl. 2Ep

Konkurs Quiz (test) ZSE
1 Piotr Częstochowski kl. 2TIp
2 Szymon Krysa kl. 2TIp
3 Michał Surowiecki kl. 2TIp

Wyniki testu wiedzy DBI 2021

Szkoły podstawowe

ZSE Bolesławiec

Strona 6 z 101

 
Polish Bulgarian English French German Italian Russian Spanish

Menu główne

Menu

Gościmy

Odwiedza nas 168 gości oraz 0 użytkowników.

 
Administrator strony: Łukasz Hałat
Galeria: Paweł Wiśniewski 
 
QR Code   Współpraca:       Przyjaciel szkoły:
QR Code   logo   logo-bory   logolinuxpl
Początek strony