Jesteś tutaj: Home

Harmonogram zakończenia roku szkolnego 2020/2021

W piątek, 25 czerwca 2021 r. uczniowie spotykają się z wychowawcami w salach według poniższego harmonogramu:

Godzina: 9:00

Sala:

Klasa:

Wychowawca:

5

1E

Barbara Makowska (w zastępstwie)

17

1Pg

Jerzy Zarzycki

29

1T

Paweł Wiśniewski

37

2Tip

Izabela Martyniak-Jaworska

Godzina: 10:00

Sala:

Klasa:

Wychowawca:

5

2Eg

Ewa Suchecka

17

2Hp

Katarzyna Janik

18

2Tp

Michał Sobczyszyn

27

2Tg

Joanna Żmuda

24

2Ep

Jacek Kawka

37

2Hg

Olga Markiewicz

 Godzina: 11:00

Sala:

Klasa:

Wychowawca:

17

3E

Kamilla Dudek

18

3H

Adriana Kozarska

27

3T

Łukasz Hałat

37

3Ti

Arkadiusz Przybylski

Uproszczone procedury zachowania bezpieczeństwa dla zdających egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w sesji letniej 2021

Uproszczone procedury zachowania bezpieczeństwa dla zdających egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie
w sesji letniej 2021

 1. Na egzamin może przyjść wyłącznie zdający bez objawów kompatybilnych z objawami COVID-19.Zdający nie może przyjść, jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji w warunkach domowych albo sam jest objęty kwarantanną.
 2. Niedozwolone jest przebywanie na terenie szkoły osób innych niż zdający. Uprawnione do przebywania w szkole są osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie egzaminu, pracownicy szkoły , pracownicy służb medycznych.
 3. Zdający wchodzą do budynku ZSE zgodnie z harmonogramem umieszczonym na stronie szkoły.
 4. Zdający wchodzą do sali egzaminacyjnej z zakrytymi ustami oraz nosem po podpisaniu się na wykazie zdających własnym długopisem oraz wskazaniu przez członka Zespołu Nadzorującego miejsca wylosowanego przez członka ZN.
 5. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym urządzeń telekomunikacyjnych, książek, maskotek.
 6. Na egzaminie zdający korzystają wyłącznie z własnych przyborów piśmiennych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd., zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
 7. Zdający przynosi na każdy egzamin naklejki z kodami kreskowymi (otrzymane na pierwszym egzaminie). Naklejki z imieniem i nazwiskiem nie przykleja się na arkuszu. Należy sprawdzić przed egzaminami poprawność danych zawartych na naklejkach.
 8. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą pitną.
 9. Zdający zobowiązani są do poruszania się w przestrzeniach wspólnych szkoły z zakrytymi ustami oraz nosem z zachowaniem dystansu co najmniej 1,5 metra. Te same zasady dotyczą oczekiwania na wejście do szkoły lub sali egzaminacyjnej.
 10. Sytuacja, w której zdający ze względów zdrowotnych nie może zakrywać ust i nosa, powinna być zgłoszona dyrektorowi szkoły nie później niż na tydzień przed egzaminem.
 11. Zdający, chorujący na alergię albo inne schorzenie, którego objawami mogą być kaszel, katar lub łzawienie, powinien zgłosić takie dolegliwości dyrektorowi szkoły nie później niż w ostatnim dniu nauki.
 12. Zdający nie powinni dotykać dłońmi twarzy oraz przestrzegać higieny kaszlu i oddychania podczas kaszlu i kichania.
 13. Zdający powinni unikać tworzenia grup przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną.
 14. Po egzaminie nie należy gromadzić się przed budynkami szkoły; wrażeniami podzielić się miedzy sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie. 

Zadbajmy o nasze wspólne bezpieczeństwo
Dyrektor Zespołu Szkół Elektronicznych im. Ignacego Domeyki w Bolesławcu

Informacja o przyborach na maturę 2021

Każdy zdający powinien mieć na egzaminie z każdego przedmiotu długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi). Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.

Informacja o przyborach na maturę 2021: Komunikat_o_przyborach.pdf

Uroczyste zakończenie roku szkolnego klas maturalnych - 30.04.2021r.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego klas maturalnych - 30.04.2021r.

Zapraszamy abiturientów na salę gimnastyczną przy ulicy Bielskiej 13a wg harmonogramu:
- 8.00 - IV T, Małgorzata Broszko- Sudół,
- 9.00 - IV H, Arkadiusz Przybylski,
- 10.00 - IV E, Krzysztof Zawada,
- 11.00 - IV TI,  Edyta Kwiecińska.

Ze względów bezpieczeństwa proszę o przestrzeganie procedur zachowania w czasie pandemii. Maturzyści muszą unikać tworzenia grup przed budynkiem sali gimnastycznej.

Komunikat ws. przedłużenia ważności świadectw kwalifikacyjnych na czas epidemii

Informujemy, iż mocą Ustawy że z dnia 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021, poz. 159) przedłużono ważność obecnych świadectw kwalifikacyjnych na czas epidemii. Zgodnie z art. 31x ust. 2:

Termin ważności świadectw potwierdzających posiadanie kwalifikacji w zakresie eksploatacji sieci oraz urządzeń i instalacji, o których mowa w art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, które tracą ważność od dnia 1 marca 2020 r., wydłuża się do 180 dni od dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, albo stanu nadzwyczajnego.

List do nauczycieli od Dolnośląskiego Kuratora Oświaty

Wrocław 2021-04-12

 

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele! Koleżanki i Koledzy!

 

Od ponad roku mierzymy się z bezprecedensowym wyzwaniem, jakim jest pandemia koronawirusa. Codziennością szkół, a w ostatnich tygodniach także przedszkoli stało się nauczanie zdalne. Co najmniej do 18 kwietnia br. przedszkolaki i uczniowie zostaną w domach. Trzecia fala pandemii utrzymuje się na wysokim poziomie, zajętych jest osiemdziesiąt kilka procent łóżek w szpitalach, podobnie rzecz się ma z respiratorami. w najbliższych dniach będą się ujawniać skutki społecznych zachowań w czasie Świąt Wielkanocnych. Trudno się dziwić, że w tej bardzo poważnej sytuacji podejmowane są decyzje o utrzymaniu obostrzeń w różnych obszarach życia gospodarczego i społecznego, w tym w oświacie. z drugiej strony przyspiesza akcja szczepień, rząd deklaruje, że do końca czerwca zaszczepieni zostaną wszyscy chętni. Dobroczynnym efektem szczepień milionów Polaków stanie się odporność populacyjna co pozwoli na powrót do normalności.

Dziś nie sposób precyzyjnie określić terminu powrotu do nauki stacjonarnej. Odpowiedzialnie można stwierdzić jedynie, że powrót ów - skorelowany z liczbą zachorowań i sytuacją w służbie zdrowia - powinien być możliwie szybki i rozpocząć się od najmłodszych (przedszkola, klasy 1-3 szkół podstawowych). Jest szansa, że stanie się tak jeszcze w kwietniu.

To wszystko oznacza, że przez najbliższe tygodnie, a może i miesiące do zakończenia roku szkolnego 2020/2021 będziemy kontynuować nauczanie na odległość. Jak nigdy potrzebna jest systematyczność, wytrwałość i konsekwencja.

Gorąco dziękuję Koleżankom i Kolegom za ofiarną pracę i zaangażowanie, za serce wkładane w podejmowane działania. Wiele wskazuje na to, że w walce z pandemią koronawirusa jesteśmy na ostatniej prostej - choć będzie to długa prosta. Na finiszu potrzebny jest największy wysiłek i mobilizacja, na ostatnich metrach daje się z siebie wszystko. Dziękując raz jeszcze proszę o codzienną, rzetelną, z pasją wykonywaną pracę. Jako że długotrwała izolacja przynosi negatywne skutki psychiczne w szczególności proszę o częste komunikowanie się z uczniami i rodzicami. Proszę o zwielokrotnioną empatię, serdeczność i życzliwość. w szczególności polecam uwadze Koleżeństwa relacje z uczniami niepełnosprawnymi, mającymi trudności w nauce oraz z rodzin dysfunkcyjnych, a także z uczniami zdającymi w tym roku egzaminy (maturalny, ósmoklasisty, zawodowy).

To my, kadra pedagogiczna, odpowiadamy za wykształcenie i wychowanie młodego pokolenia. Wyposażamy je w umiejętności i wiedzę, kształtujemy charaktery, formujemy osobowości. Dodajemy odwagi i skrzydeł. Nam nie wolno opuścić rąk i ustać ze znużenia. My musimy być mocni, zdeterminowani i wytrwali. Wtedy wygramy z przeciwnościami losu i wypełnimy naszą misję.

Upalnym, pamiętnym latem 1980 r. szeroko po Polsce rozlała się fala strajków. Polacy podnieśli się z kolan i zbuntowali przeciw komunistycznej władzy. Rodził się nienależny, samorządny związek zawodowy oraz wielomilionowy ruch społeczny o pięknej i zobowiązującej nazwie „Solidarność”. Na murze okalającym Stocznię Gdańską w sierpniu 1980 r. strajkujący robotnicy umieścili napis: „Tylko solidarność i cierpliwość zapewnią nam zwycięstwo”. To przesłanie jest wyjątkowo aktualne. w chwilach próby weźmy je za własne.

 

Z wyrazami szacunku i życzeniami zdrowia

Roman Kowalczyk

Dolnośląski Kurator Oświaty

Strona 10 z 106

 
Polish Bulgarian English French German Italian Russian Spanish

Menu główne

Menu

Gościmy

Odwiedza nas 192 gości oraz 0 użytkowników.

 
Administrator strony: Łukasz Hałat
Galeria: Paweł Wiśniewski 
 
QR Code   Współpraca:       Przyjaciel szkoły:
QR Code   logo   logo-bory   logolinuxpl
Początek strony