Jesteś tutaj: Home

Matura poprawkowa 24.08.2021

Matura poprawkowa 24.08.2021
j. polski - godz. 9.00 - sala 37
matematyka - godz. 9.00 - sala 37
język angielski - godz. 9.00 - sala 35

Egzaminy poprawkowe 26 i 30 sierpnia 2021 r.

Zestawienie egzaminów poprawkowych w roku szkolnym 2020/2021

w Zespole Szkół Elektronicznych w Bolesławcu

 

26 sierpnia 2021 r.

- j. polski - godz. 9.00 - sala 37

- administracja systemami - godz. 9.00 - sala 35

- matematyka - godz. 9.00 - sala 31

- projektowanie graficzne - godz. 9.00 - sala 36

 

30 sierpnia 2021 r.

- projektowanie publikacji - godz. 9.00 - sala 36

- języka angielski - godz. 9.00 - sala 37

 

Harmonogram zakończenia roku szkolnego 2020/2021

W piątek, 25 czerwca 2021 r. uczniowie spotykają się z wychowawcami w salach według poniższego harmonogramu:

Godzina: 9:00

Sala:

Klasa:

Wychowawca:

5

1E

Barbara Makowska (w zastępstwie)

17

1Pg

Jerzy Zarzycki

29

1T

Paweł Wiśniewski

37

2Tip

Izabela Martyniak-Jaworska

Godzina: 10:00

Sala:

Klasa:

Wychowawca:

5

2Eg

Ewa Suchecka

17

2Hp

Katarzyna Janik

18

2Tp

Michał Sobczyszyn

27

2Tg

Joanna Żmuda

24

2Ep

Jacek Kawka

37

2Hg

Olga Markiewicz

 Godzina: 11:00

Sala:

Klasa:

Wychowawca:

17

3E

Kamilla Dudek

18

3H

Adriana Kozarska

27

3T

Łukasz Hałat

37

3Ti

Arkadiusz Przybylski

Uproszczone procedury zachowania bezpieczeństwa dla zdających egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w sesji letniej 2021

Uproszczone procedury zachowania bezpieczeństwa dla zdających egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie
w sesji letniej 2021

 1. Na egzamin może przyjść wyłącznie zdający bez objawów kompatybilnych z objawami COVID-19.Zdający nie może przyjść, jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji w warunkach domowych albo sam jest objęty kwarantanną.
 2. Niedozwolone jest przebywanie na terenie szkoły osób innych niż zdający. Uprawnione do przebywania w szkole są osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie egzaminu, pracownicy szkoły , pracownicy służb medycznych.
 3. Zdający wchodzą do budynku ZSE zgodnie z harmonogramem umieszczonym na stronie szkoły.
 4. Zdający wchodzą do sali egzaminacyjnej z zakrytymi ustami oraz nosem po podpisaniu się na wykazie zdających własnym długopisem oraz wskazaniu przez członka Zespołu Nadzorującego miejsca wylosowanego przez członka ZN.
 5. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym urządzeń telekomunikacyjnych, książek, maskotek.
 6. Na egzaminie zdający korzystają wyłącznie z własnych przyborów piśmiennych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd., zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
 7. Zdający przynosi na każdy egzamin naklejki z kodami kreskowymi (otrzymane na pierwszym egzaminie). Naklejki z imieniem i nazwiskiem nie przykleja się na arkuszu. Należy sprawdzić przed egzaminami poprawność danych zawartych na naklejkach.
 8. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą pitną.
 9. Zdający zobowiązani są do poruszania się w przestrzeniach wspólnych szkoły z zakrytymi ustami oraz nosem z zachowaniem dystansu co najmniej 1,5 metra. Te same zasady dotyczą oczekiwania na wejście do szkoły lub sali egzaminacyjnej.
 10. Sytuacja, w której zdający ze względów zdrowotnych nie może zakrywać ust i nosa, powinna być zgłoszona dyrektorowi szkoły nie później niż na tydzień przed egzaminem.
 11. Zdający, chorujący na alergię albo inne schorzenie, którego objawami mogą być kaszel, katar lub łzawienie, powinien zgłosić takie dolegliwości dyrektorowi szkoły nie później niż w ostatnim dniu nauki.
 12. Zdający nie powinni dotykać dłońmi twarzy oraz przestrzegać higieny kaszlu i oddychania podczas kaszlu i kichania.
 13. Zdający powinni unikać tworzenia grup przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną.
 14. Po egzaminie nie należy gromadzić się przed budynkami szkoły; wrażeniami podzielić się miedzy sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie. 

Zadbajmy o nasze wspólne bezpieczeństwo
Dyrektor Zespołu Szkół Elektronicznych im. Ignacego Domeyki w Bolesławcu

Informacja o przyborach na maturę 2021

Każdy zdający powinien mieć na egzaminie z każdego przedmiotu długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi). Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.

Informacja o przyborach na maturę 2021: Komunikat_o_przyborach.pdf

Strona 5 z 102

 
Polish Bulgarian English French German Italian Russian Spanish

Menu główne

Menu

Gościmy

Odwiedza nas 145 gości oraz 0 użytkowników.

 
Administrator strony: Łukasz Hałat
Galeria: Paweł Wiśniewski 
 
QR Code   Współpraca:       Przyjaciel szkoły:
QR Code   logo   logo-bory   logolinuxpl
Początek strony