Jesteś tutaj: HomeUncategorisedKONKURS LITERACKI - „DROGI DO WOLNOŚCI”

KONKURS LITERACKI - „DROGI DO WOLNOŚCI”

KONKURS LITERACKI - „DROGI DO WOLNOŚCI”


TEMAT PRACY:
„Potrzeba nieustannej odnowy umysłów i serc, aby przepełniała je miłość i sprawiedliwość, uczciwość i ofiarność, szacunek dla innych i troska o dobro wspólne, szczególnie o to dobro, jakim jest wolna ojczyzna” (Jan Paweł II)
Wolność – dar czy zadanie? Twoje rozważania na temat wolności odnieś do powyższego cytatu, wybranych tekstów kultury, historii Polski oraz własnych doświadczeń.
 

I. CELE KONKURSU:

· kształtowanie postaw patriotycznych
· pogłębianie wiedzy historycznej na temat polskich doświadczeń historycznych
· doskonalenie mowy ojczystej poprzez własny proces twórczy
· umożliwienie uczniowi zdolnemu rozwijania zainteresowań i predyspozycji
 

II. UCZESTNICY KONKURSU:

· w konkursie mogą brać udział uczniowie wszystkich klas ZSE
· uczestnictwo w konkursie zapewnia uczniom dostarczenie pracy konkursowej w terminie i
formie określonych w regulaminie
· każdy uczestnik może zgłosić jedną pracę wcześniej niepublikowaną i nienagradzaną w
innych konkursach

 III. TEMATYKA PRAC:

· praca musi być związana z tematem konkursu; powinna prezentować zarówno drogę Polski
do wolności, rozumienie cytatu stanowiącego podstawę rozważań, jak i własne refleksje na
temat wolności
 

IV. FORMA PRAC KONKURSOWYCH:

· praca nie powinna przekraczać 10000 znaków (licząc ze spacjami)
· należy ją dostarczyć w formie wydruku na papierze formatu A4, czcionka 12, interlinia: 1,5
· do pracy należy dołączyć w zaklejonej kopercie następujące informacje:
- imię, nazwisko, klasę
- zgodę na nieodpłatne publikowanie pracy na stronie internetowej szkoły
- zgodę na przetwarzanie danych na potrzeby niniejszego konkursu
 

V. KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH:

· zgodność z tematem
· oryginalność prezentowanych treści
· walory literackie
· kompozycja oraz estetyka pracy

 VI. TERMINARZ KONKURSU:

· prace w określonej przez regulamin formie należy dostarczyć do 18 października 2018 r. do
sekretariatu ZSE
· do dnia 31 października 2018 r. jury wybierze najlepsze prace i ustali kolejność lokat
· do dnia 5 listopada laureaci konkursu otrzymają informacje o lokacie
· w dniu 9 listopada 2018 r. odbędzie się montaż słowno-muzyczny „Kocham Cię, Polsko”
połączony z prezentacją nagrodzonych prac

 VII. NAGRODY:

· uczestnicy konkursu, którym jury przyzna I, II i III miejsce, otrzymają nagrody rzeczowe

 VIII. SKŁAD JURY:

· Przewodniczący: Dyrektor Andrzej Leśniewski
· Członkowie: Mariola Szczęch, Katarzyna Janik, Anna Lisiak

 
Polish Bulgarian English French German Italian Russian Spanish

Menu główne

Menu

Gościmy

Odwiedza nas 96 gości oraz 0 użytkowników.

 
Administrator strony: Łukasz Hałat
Galeria: Paweł Wiśniewski 
 
QR Code   Współpraca:       Przyjaciel szkoły:
QR Code   logo   logo-bory   logolinuxpl
Początek strony