Jesteś tutaj: HomeProjektyZdrowa SzkołaInfo o projekcie

Gesunde Schule - informacje o projekcie

info_o_projekcie info_o_projekcie info_o_projekcie1 info_o_projekcie2 info_o_projekcie3

 

 

 

 

Projekt "Zdrowa Szkoła i Kształcenie" powstał w Programie Operacyjnym Współpracy Transgranicznej Polska -Saksonia 2007 -2013

Partnerzy projektu:

Uniwersytet Nauk Stosowanych w Zittau-Goerlitz (Partner Wiodący)

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa (Partner 1)

Uniwersytet w Lipsku (Partner 2)

Projekt rozpoczął się w kwietniu 2011. Jego przebieg zaplanowano na lata szkolne: 2011/2012, 2012/2013 i 2013/2014.

W tych trzech fazach w szkołach polskich i niemieckich (około 15 po każdej stronie) zostaną zrealizowane pojedyncze projekty szkolne (około 30-40) dotyczące zdrowego trybu życia, na które składa się między innymi uprawianie sportu i zdrowe odżywianie.

Zakończenie projektu: wrzesień 2014

Realizowane w szkołach projekty włączy się do planów zajęć szkolnych. Projekty mają na celu m. in.:

- przekazać młodym ludziom umiejętności, które można wykorzystać w życiu osobistym i zawodowym (gotowanie, pieczenie, uprawy ekologiczne, produkcja żywności),

- poprawić start uczestniczącej w projekcie młodzieży w konkurowaniu o dalsze miejsca pracy i kształcenia.

W projekcie umożliwione zostanie nawiązanie współpracy szkół z przedsiębiorstwami (np. praktyki w gastronomii i gospodarstwach ekologicznych),

Grupę docelową stanowi młodzież niemiecka i polska

Projekty do zrealizowania w szkołach obejmują

3 bloki tematyczne:

Rodzina, ojczyzna, zwyczaje, święta i przepisy

Rolnictwo ekologiczne, pieczenie, gotowanie, zdrowe odżywianie

Ruch i sport

Ponadto uczniowie będą mogli uczestniczyć w tworzeniu książki kucharskiej i pracach związanych z mediami, pisaniem artykułów, kręceniem krótkich filmów

 

Szczegółowe informacje o projekcie

Cel

Celem projektu jest umożliwienie jego młodym uczestnikom lepszych szans na rynku szkoleniowym. Uczestnictwo w projekcie powinno wspomagać dalsze zwiększanie kompetencji życiowych. Długoterminowy, działający ponadgranicznie zarząd regionalny będzie dążyć do tego, aby działania sieci objęły swym zasięgiem zarówno szkoły z uczniami słabymi w nauce i socjalnie zaniedbanych, ich nauczycieli i mentorόw, jak i zakłady pracy i firmy niemiecko-polskiego pogranicza. Uczniowie i nauczyciele ujmą w ramach realizacji projektu własne idee i oczekiwania co do „ich“ „zdrowej szkoły“.

 

Propozycja dla szkόł

W ramach całego projektu „Zdrowa szkoła i kwalifikacje“, na przestrzeni następnych trzech lat szkolnych, na pograniczu polsko-niemieckim ,zostaną przeprowadzone rόżne cząstkowe projekty dotyczące tematu „Zdrowa szkoła i ruch“ dla uczniόw słabych w nauce i socjalnie zaniedbanych. Zespόł projektowy opracował rόżnorodne propozycje projektόw, ktόre można przyporządkować do trzech głόwnych kategorii: „Region ojczysty, obyczaje, święta, przepisy”, „Ekologiczne uprawy, pieczenie, gotowanie, zdrowe odżywianie”, „Ruch i sport”. Poza tym każda szkoła, każdy nauczyciel i uczeń może i powinien wnieść swoje własne propozycje do realizacji w projekcie.

Do przeprowadzenia rόżnych projektόw w szkołach, zespόł projektowy postawi do dyspozycji niezbędne wyposażenie. Udział uczniów będzie polegał na tym, aby ich oczekiwania i pomysły były od samego początku wspierane i wpływały na wdrażanie projektu. Poprzez otwartość projektu i możliwości demokratycznego wspόłdziałania, zespόł projektowy spodziewa się, że wszyscy biorący udział w projekcie wykażą się aktywnością i będą wykorzystywać poszczególne struktury składowe projektu. Jako jeden z przykładów takiego działania należy rozumieć konkurs na logo projektu, ktόry rozpoczynając projekt powinien ująć uczniόw oraz wzbudzić zainteresowanie. Jego zadaniem jest również wzbudzenie wśród młodzieży poczucia identyfikacji z projektem.

Realizacja projektόw szkolnych będzie wspierana przez partnerόw pośrednich projektu. W zależności od aktualnego ukierunkowania projektu, może to dotyczyć zarόwno zakładόw pracy i firm, jak rόwnież pozaszkolnych miejsc nauki, takich jak muzea.

Do zarządu regionalnego jest duża liczba mentorόw, ktόrzy własnym doświadczeniem życiowym mogą na bazie partnerskiej wspierać zainteresowanych uczniόw na drodze ze świata szkoły do świata pracy. Dzięki temu, na zasadzie dobrowolności, może łatwiej dojść do dialogu międzypokoleniowego.

 

Struktura i przebieg całości projektu.

Całość projektu „Zdrowa szkoła i kwalifikacje“ rozciąga się do września 2014, przez lata szkolne 2011/2012, 2012/2013 i 2013/2014. W ciągu tego czasu, uczestniczące szkoły, wybiorą każdorazowo projekt z wymienionych trzech głόwnych kategorii konceptu „Zdrowa szkoła”. Kolejność, w jakiej będą przeprowadzane projekty, zależy od uznania samej szkoły. Podczas realizacji szkolnego projektu nauczyciele i uczniowie z Polski i Niemiec będą się między sobą wymieniać, w szczegόlności w tych instytucjach, ktόre w tym samym czasie opracowują te same lub podobne projekty, lub dysponują wiedzą i doświadczeniem w danym zakresie. Na dwujęzycznej stronie internetowej projektu „Zdrowa szkoła i kwalifikacje“ będzie do tego celu utworzone forum internetowe.

Nauczyciele z uczniami zdecydują się do ferii letnich, na projekt, ktόry w następnym roku szkolnym chcą realizować. Podczas ferii letnich zespόł projektowy przygotuje w porozumieniu z nauczycielami propozycje realizacji wybranego projektu tak, aby zapewnić jego integrację w ramach procesu dydaktycznego szkoły.

Najpόźniej do rozpoczęcia nowego roku szkolnego powinny zostać przeprowadzone tzw. warsztaty perspektywiczne. Umożliwią one nauczycielom i uczniom skonkretyzowanie własnych oczekiwań co do wybranego projektu, i pozwolą podjąć wiążące decyzje względem jego przebiegu.

W razie potrzeby, w trakcie realizacji projektów szkolnych zarząd regionalny projektu może pośredniczyć w nawiązaniu kontaktów z pośrednimi partnerami projektu. Zainteresowani uczniowie będą zapoznawani z mentorami. W pierwszym tygodniu roku szkolnego odbędzie się spotkanie informacyjne dla nauczycieli biorących udział w projekcie. Tutaj zostaną przeanalizowane doświadczenia oraz wyjaśnione zbliżające się prace projektowe.

Na trakcie roku szkolnego zespόł projektowy, w ramach opieki nad projektami, dokona wizytacji w szkołach uzyskując informacje o postępie projektu szkolnego. Ponadto zespół ten będzie cały czas do dyspozycji, jeśli chodzi o potencjalne pytania dotyczące prowadzonych działań .

Do końca roku szkolnego będą zorganizowane targi projektowe, na ktόrych uczniowie i nauczyciele zaprezentują swoje wyniki w projekcie. Bezpośrednio po targach wszyscy uczniowie otrzymają ceryfikaty ich aktywnego, zakończonego sukcesem współudziału.

Do powodzenia całości projektu przyczyni się udana wspόłpraca ze środkami przekazu publicznego przy zdecydowanym wspόłdziałaniu wszystkich biorących udział w projekcie szkόł i mentorόw.

Aby ułatwić szkołom zaistnienie na forum publicznym, wszyscy uczestnicy dostaną do dyspozycji kartę informacyjną ze wskazόwkami, jak stworzyć tzw. „corporate design”. Na dwujęzycznej stronie internetowej będą zawarte informacje dla szkόł, zarόwno o całości projektu i wszystkich wspόłpracownikach, jak rόwnież o pojedynczych odcinkach i wynikach projektόw. Poza tym internetowe forum powinno proponować i zachęcać do wymiany doświadczeń pomiędzy nauczycielami, mentorami i partnerami projektόw.

 

Zespόł zarządzający projektem

Zespόł zarządzający projektem składa się z reprezentantόw trzech instytucji partnerskich:

 1. Hochschule Zittau/Görlitz, TRAWOS-Institut

 • Prof. Dr. Erika Steinert, kierownik projektu (  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. )

 • Cornelia Müller, wspόłpracownik naukowy (  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. )

 • Diana Trapp, wspόłpracownik projektu - Controlling (  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. )

 • Madeleine Mieth, wspόłpracownik projektu – public relation (  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. )

 • Maria Schmidt, pomoc studencka (  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. )

 • Kontakt: Hochschule Zittau/Görlitz, TRAWOS-Institut, Parkstr. 2, 02826 Görlitz; Tel.: +49 (3581) 7671-410

 1. Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa Jelenia Góra (dawne Kolegium Karkonoskie)

 • Mgr Grażyna Malczuk, kierownik projektu

 • Kamila Jeleńska, wspόłpracownik naukowy (  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. )

 • Dr. Józef Zaprucki, wspόłpracownik naukowy (  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. )

 • Kontakt: Karkonosze Staatliche Hochschule Jeleńia Góra, ul. Lwówecka 18, 58-503 Jeleńia Góra 5; Tel.: +48 (75) 645 33 42

 1. Universität Leipzig, Erziehungswissenschaftliche Fakultät

 • Prof. Dr. Thomas Hofsäss, przewodniczący projektu (  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. )

 • N.N., wspόłpracownik naukowy projektu

 • Kontakt: Universität Leipzig, Erziehungswissenschaftliche Fakultät, Marschnerstr. 29a, 04109 Leipzig

 
Polish Bulgarian English French German Italian Russian Spanish

Menu główne

Menu

Gościmy

Odwiedza nas 642 gości oraz 0 użytkowników.

 
Administrator strony: Łukasz Hałat
Galeria: Paweł Wiśniewski 
 
QR Code   Współpraca:       Przyjaciel szkoły:
QR Code   logo   logo-bory   logolinuxpl
Początek strony