Jesteś tutaj: HomeOrganizacja życia szkołyBiblioteka

BIBLIOTEKA

BIBLIOTEKA

WYPOŻYCZALNIA I CZYTELNIA

CZYNNE W GODZINACH

PONIEDZIAŁEK            7.45 – 13.45 i 14.00-15.00 konsultacje

WTOREK- PIĄTEK         7.45 – 13.45

 

CZYTELNIA CZYNNA W GODZINACH PRACY WYPOŻYCZALNI.

Nauczyciel bibliotekarz: mgr Renata Rosa

 

 

REGULAMIN BIBLIOTEKI
ZESPOŁU SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH

IM. IGNACEGO DOMEYKI W BOLESLAWCU

1. Biblioteka  jest pracownią służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły oraz ośrodkiem informacji, z którego mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi oraz rodzice (na podstawie karty czytelnika dziecka).

2. Biblioteka czynna jest zgodnie z harmonogramem wywieszonym na drzwiach jej pomieszczenia.

3. Ze zgromadzonych w bibliotece zbiorów można korzystać:                                                                              

   - wypożyczając je do domu,

   - czytając lub przeglądając na miejscu (księgozbiór podręczny, czasopisma),

   - wypożyczając lub przeglądając w pracowniach przedmiotowych (komplety przekazane do dyspozycji nauczycieli).

4. Jednorazowo można wypożyczyć 3 książki na okres 2 tygodni. W uzasadnionych przypadkach nauczyciel bibliotekarz może zwiększyć liczbę wypożyczeń oraz wydłużyć czas zwrotu.

5. Wypożyczone materiały należy chronić przed zniszczeniem i zgubieniem. 

6. Czytelnik, który zgubi lub zniszczy książkę bądź inny dokument ze zbiorów bibliotecznych, musi odkupić taką samą lub inną wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza pozycję o wartości odpowiadającej aktualnej antykwarycznej cenie pozycji zagubionej (zniszczonej).

7. Maturzyści i uczniowie kończący szkołę rozliczają się z wypożyczonych zbiorów najpóźniej na 2 tygodnie przed zakończeniem zajęć dydaktycznych. Do zakończenia egzaminów maturalnych i egzaminu zawodowego mogą korzystać z zasobów biblioteki w czytelni.

8. Wszystkie wypożyczone przez uczniów materiały muszą zostać zwrócone do biblioteki najpóźniej na 2 tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego. Osobom, które nie rozliczyły się z biblioteką, wstrzymuje się w nowym roku szkolnym wypożyczenia do momentu uregulowania zaległości.

9. Uczniowie i pracownicy szkoły, którzy z niej odchodzą mają obowiązek rozliczyć się z biblioteką.

10. Czytelników korzystających ze zbiorów na miejscu (w czytelni) obowiązuje zachowanie ciszy,  zakaz spożywania posiłków i napojów oraz pozostawienie po sobie porządku.

11. Czytelnik ma obowiązek wpisania się do zeszytu odwiedzin.

12. Jeżeli czytelnik przynosi do czytelni własne książki, zgłasza o tym fakcie nauczycielowi bibliotekarzowi.

13. Wszystkie materiały w czytelni podaje bibliotekarz.

 

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE
STANOWISK KOMPUTEROWYCH
CENTRUM MULTIMEDIALNEGO W
CZYTELNI BIBLIOTEKI ZSE

1. Komputery w bibliotece służą do samodzielnego wyszukiwania informacji w celach dydaktycznych i edukacyjnych.

2. Przed rozpoczęciem pracy należy wpisać się do zeszytu odwiedzin z podaniem numeru stanowiska komputerowego.

3. Przy stanowisku komputerowym mogą pracować najwyżej dwie osoby. Maksymalny czas pracy wynosi 45 minut.

4. Uczniowie mają prawo do korzystania z komputerów poza swoimi godzinami lekcyjnymi.

5. Użytkownik ma obowiązek:

   - informować nauczyciela bibliotekarza o nieprawidłowym działaniu komputera i uszkodzeniach technicznych,

   - zachować ciszę i nie zakłócać pracy innym użytkownikom,

   - stosować się do poleceń nauczyciela bibliotekarza.

6. Zabrania się:

- instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejącym oprogramowaniu,

- włączania i wyłączania urządzeń do sieci elektrycznej bez zgody nauczyciela bibliotekarza,

- spożywania posiłków i napojów przy komputerach, 

- wykorzystywania oprogramowania do celów komercyjnych, naruszających godność innych osób oraz niezgodnych z prawem.

7. Korzystający z komputerów mają obowiązek szanowania udostępnianego im sprzętu wraz z oprogramowaniem i ponoszą odpowiedzialność za wszelkie straty powstałe z ich winy.

8. Za uszkodzenie sprzętu komputerowego i oprogramowania użytkownik odpowiada finansowo (jeśli jest niepełnoletni, odpowiedzialność ponoszą rodzice).

9. W przypadku nieprzestrzegania przez użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu, nauczyciel bibliotekarz ma prawo do zastosowania kary w formie zakazu korzystania z komputera w określonym przez siebie czasie.

 
Polish Bulgarian English French German Italian Russian Spanish

Menu główne

Menu

Gościmy

Odwiedza nas 584 gości oraz 0 użytkowników.

 
Administrator strony: Łukasz Hałat
Galeria: Paweł Wiśniewski 
 
QR Code   Współpraca:       Przyjaciel szkoły:
QR Code   logo   logo-bory   logolinuxpl
Początek strony