Jesteś tutaj: HomeUncategorisedUproszczone procedury zachowania bezpieczeństwa dla zdających egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w sesji letniej 2021

Uproszczone procedury zachowania bezpieczeństwa dla zdających egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w sesji letniej 2021

Uproszczone procedury zachowania bezpieczeństwa dla zdających egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie
w sesji letniej 2021

 1. Na egzamin może przyjść wyłącznie zdający bez objawów kompatybilnych z objawami COVID-19.Zdający nie może przyjść, jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji w warunkach domowych albo sam jest objęty kwarantanną.
 2. Niedozwolone jest przebywanie na terenie szkoły osób innych niż zdający. Uprawnione do przebywania w szkole są osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie egzaminu, pracownicy szkoły , pracownicy służb medycznych.
 3. Zdający wchodzą do budynku ZSE zgodnie z harmonogramem umieszczonym na stronie szkoły.
 4. Zdający wchodzą do sali egzaminacyjnej z zakrytymi ustami oraz nosem po podpisaniu się na wykazie zdających własnym długopisem oraz wskazaniu przez członka Zespołu Nadzorującego miejsca wylosowanego przez członka ZN.
 5. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym urządzeń telekomunikacyjnych, książek, maskotek.
 6. Na egzaminie zdający korzystają wyłącznie z własnych przyborów piśmiennych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd., zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
 7. Zdający przynosi na każdy egzamin naklejki z kodami kreskowymi (otrzymane na pierwszym egzaminie). Naklejki z imieniem i nazwiskiem nie przykleja się na arkuszu. Należy sprawdzić przed egzaminami poprawność danych zawartych na naklejkach.
 8. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą pitną.
 9. Zdający zobowiązani są do poruszania się w przestrzeniach wspólnych szkoły z zakrytymi ustami oraz nosem z zachowaniem dystansu co najmniej 1,5 metra. Te same zasady dotyczą oczekiwania na wejście do szkoły lub sali egzaminacyjnej.
 10. Sytuacja, w której zdający ze względów zdrowotnych nie może zakrywać ust i nosa, powinna być zgłoszona dyrektorowi szkoły nie później niż na tydzień przed egzaminem.
 11. Zdający, chorujący na alergię albo inne schorzenie, którego objawami mogą być kaszel, katar lub łzawienie, powinien zgłosić takie dolegliwości dyrektorowi szkoły nie później niż w ostatnim dniu nauki.
 12. Zdający nie powinni dotykać dłońmi twarzy oraz przestrzegać higieny kaszlu i oddychania podczas kaszlu i kichania.
 13. Zdający powinni unikać tworzenia grup przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną.
 14. Po egzaminie nie należy gromadzić się przed budynkami szkoły; wrażeniami podzielić się miedzy sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie. 

Zadbajmy o nasze wspólne bezpieczeństwo
Dyrektor Zespołu Szkół Elektronicznych im. Ignacego Domeyki w Bolesławcu

 
Polish Bulgarian English French German Italian Russian Spanish

Menu główne

Menu

Gościmy

Odwiedza nas 26 gości oraz 0 użytkowników.

 
Administrator strony: Łukasz Hałat
Galeria: Paweł Wiśniewski 
 
QR Code   Współpraca:       Przyjaciel szkoły:
QR Code   logo   logo-bory   logolinuxpl
Początek strony