Jesteś tutaj: HomeUncategorisedDeklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Oświadczenie w sprawie dostępności

Zespół Szkół Elektronicznych im. Ignacego Domeyki w Bolesławcu zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zse.boleslawiec.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej zse.boleslawiec.pl.

Data publikacji strony internetowej: 01.09.2010

Data ostatniej dużej aktualizacji: 10.04.2013

​Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

  • część plików PDF nie jest dostępnych cyfrowo (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury lub są skanami dokumentów),
  • część opublikowanych infografik nie posiada opisu alternatywnego lub alternatywnej wersji danych,
  • część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, nie są one jednak wykorzystywane do realizacji bieżących zadań,
  • dostępne są linki, których tytuł jest taki sam jak treść linku,
  • występuje w pełni wyjustowany tekst.

​​Oświadczenie w sprawie dostępności sporządzono dnia 31.01.2023 r. Oświadczenie przygotowano na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu 31.01.2023 r.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

​W przypadku problemów z dostępnością cyfrowej dla osób niepełnosprawnych strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Arkadiusz Przybylski, adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: +48 75 649 45 60 (od pon. do pt. w godz. 9:00-13:00). Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

​Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

​Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Placówka nie zapewnia dostępności tłumacza języka migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

​​W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. ​Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek szkoły: Zespół Szkół Elektronicznych im. Ignacego Domeyki w Bolesławcu

ul. H. i W. Tyrankiewiczów 2, 59-700 Bolesławiec

Do budynku prowadzą dwa wejścia od ulicy H. i W. Tyrankiewiczów i jedno wejście ewakuacyjne – tylne, od strony boiska, czyli od ul. Górników. Budynek składa się z 4 kondygnacji. Na wszystkie piętra prowadzą schody lub pojedyncze schodki. Budynek nie posiada windy. Szkoła posiada schodołaz na potrzeby osób poruszających się na wózku. Sekretariat znajduje się na I piętrze po lewej stronie.

Drzwi do klas umożliwiają wjazd wózkiem inwalidzkim. W przyziemi budynku znajduje się 1 toaleta dla niepełnosprawnych. Ciągi komunikacyjne nie posiadają odpowiedniej szerokości. Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynku ZSE nie ma pętli indukcyjnych.

Sala gimnastyczna: ul. Bielska 13a, 59-700 Bolesławiec

Do budynku prowadzą dwa wejścia główne. Budynek bez schodów. Ciągi komunikacyjne nie mają odpowiedniej szerokości. Nie ma toalet przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. Nie ma miejsc parkingowych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Na sali nie ma pętli indukcyjnych.

Laboratoria szkolne: ul. Tyrankiewiczów 11, 59-700 Bolesławiec (budynek I Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Broniewskiego w Bolesławcu)

Do budynku prowadzi jedno, główne wejście. Do budynku można wejść od strony ul. H. i W. Tyrankiewiczów oraz ul. Bielskiej. Budynek składa się z 4 kondygnacji. Na ostatnim piętrze znajdują się laboratoria szkolne. Budynek nie posiada windy. Drzwi do klas umożliwiają wjazd wózkiem inwalidzkim. Nie ma toalety dla niepełnosprawnych. Budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynku ZSE nie ma pętli indukcyjnych.

 

 
Polish Bulgarian English French German Italian Russian Spanish

Menu główne

Menu

Gościmy

Odwiedza nas 54 gości oraz 0 użytkowników.

 
Administrator strony: Łukasz Hałat
Galeria: Paweł Wiśniewski 
 
QR Code   Współpraca:       Przyjaciel szkoły:
QR Code   logo   logo-bory   logolinuxpl
Początek strony