Jesteś tutaj: HomeProjektyNarodowy Program Rozwoju CzytelnictwaKONKURS NA EXLIBRIS (ZNAK WŁASNOŚCIOWY) BIBLIOTEKI SZKOLNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH IM. IGNACEGO DOMEYKI W BOLESŁAWCU

KONKURS NA EXLIBRIS (ZNAK WŁASNOŚCIOWY) BIBLIOTEKI SZKOLNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH IM. IGNACEGO DOMEYKI W BOLESŁAWCU

REGULAMIN
I. ORGANIZATOR: Biblioteka w Zespole Szkół Elektronicznych im. Ignacego Domeyki w Bolesławcu.
II. Cele konkursu:

 • stworzenie graficznego znaku biblioteki,
 • rozwijanie zdolności manualnych,
 • propagowanie czytelnictwa,
 • promocja Biblioteki szkolnej.

III. ZASADY UCZESTNICTWA:

 1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie Zespołu Szkół Elektronicznych w Bolesławcu.
 2. Do konkursu można zgłaszać prace wykonane dowolną techniką graficzną, kolorowe lub czarno –białe, dowolnego kształtu o wymiarach nie przekraczających 15 cm x 15 cm. Nie może to być plagiat istniejących znaków.
 3. Każda praca powinna zawierać następujące elementy połączone z polem kompozycji: napis EXLIBRIS lub EX LIBRIS, nazwę instytucji w pełnym brzmieniu tj. Biblioteka – Zespół Szkół Elektronicznych im. Ignacego Domeyki w Bolesławcu lub Biblioteka Zespołu Szkół Elektronicznych w Bolesławcu.
 4. Praca powinna być naklejona na biały karton formatu A-4.
 5. Podpisane ekslibrisy (na odwrocie strony: imię, nazwisko, klasa) należy składać do 20 listopada w bibliotece szkolnej wraz ze zgodą na jej publikację i przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu.
 6. Praca, która zajmie I miejsce, zostanie wykorzystana jako logo biblioteki. Autorzy trzech najlepszych prac otrzymają nagrody książkowe.
 7. Wszystkie ekslibrisy biorące udział w konkursie, wezmą udział w wystawie pokonkursowej.

IV. Kryteria oceny prac konkursowych:
Przy wyborze najciekawszych prac Komisja będzie się kierowała następującymi kryteriami:

 • czytelnością znaku własnościowego,
 • nawiązaniem do tematyki szkolnej i bibliotecznej,
 • estetyką wykonania, oryginalnością pomysłu.

Ekslibris to graficznie opracowany znak własnościowy danego egzemplarza książki, najczęściej ozdobny, wykonany w technice graficznej, z imieniem i nazwiskiem właściciela księgozbioru, książki (lub np. stylizowanymi inicjałami) albo z nazwą instytucji. Rysunki te (ekslibrisy, znaki, logo) mogą przedstawiać herb właściciela, bądź jego portret. Znak własności, ekslibris biblioteki może zawierać widok biblioteki, miejscowość, w której biblioteka się znajduje, adekwatny do księgozbioru symbol lub inny znak kojarzony z biblioteką. Typowy ekslibris jest małą zadrukowaną karteczką, przyklejoną do wewnętrznej strony okładki, w prostszej formie może to być pieczątka. Informuje o przynależności książki do określonego księgozbioru. Wykonywany zazwyczaj na zamówienie, jest wyrazem szacunku właściciela dla książki i świadectwem jego troski o zapobieganie kradzieżom. Z uwagi na wartości artystyczne, pełni też funkcję zdobniczą, dekoracyjną, podnosi walory estetyczne książki.
Ekslibris ma postać niedużej kartki papieru, zawierającej najczęściej takie elementy, jak:

 • łacińskie wyrażenie „ex libris”, co dosłownie znaczy: „z książek”, „z księgozbioru”
 • (np. „ex libris Biblioteki Miejskiej” – „z księgozbioru Biblioteki Miejskiej”);
 • nazwę właściciela książki (nazwę instytucji, np. biblioteki; nazwisko lub inicjały osoby prywatnej);
 • przedstawienie graficzne nawiązujące do pracy (zawodu) właściciela, jego zainteresowań,
 • charakteru księgozbioru;
 • rzadziej występującym elementem jest tekst słowny - motto czy dewiza postępowania
 • właściciela.
 
Polish Bulgarian English French German Italian Russian Spanish

Menu główne

Menu

Gościmy

Odwiedza nas 222 gości oraz 0 użytkowników.

 
Administratorzy strony: Łukasz Hałat, Mariusz Potyszka
Galeria: Paweł Wiśniewski 
 
QR Code   Współpraca:       Przyjaciel szkoły:
QR Code   logo   logo-bory   logolinuxpl
Początek strony